Home

Nieuws

Criteria

Wat is Veur Noppes

Sponsors

Donateurs

Links

Contact

Informatie

 

Informatie

Op deze pagina vind u achtergrond informatie over Veur Noppes.

Officiële naam (ingeschreven bij kvk): Stichting Veur Noppes

RSIN nummer: 851994660

Adres: Electronicaweg 27 te stadskanaal
Telefoonnummer: 0623131999 of 0637289126
E-mail: e.a.dobber@gmail.com

Doelstelling Stichting Veur Noppes:
Het op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen in Zuid oost groningen,die zonder ( finaciele ) steun aan de zijlijn van de maatschappij dreigen te vallen. Zie ook: Wat is Veur Noppes.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
a. door het uitoefenen van een inbrengwinkel waar mensen hun goederen en kleding kunnen inbrengen maar ook verkrijgen.
b. door het ontplooien ,stimuleren en coordineren van andere activiteiten die aan het doel bevoordelijk kunnen zijn.
c. door samenwerking met instellingen en organisaties die op soort gelijk gebied als dat van de stichting werkzaam zijn.
d de stichting beoogt niet het maken van winst.
e de stichting dient het algemeen belang

Statutaire bestuurssamenstelling:
Voorzitter E.A. Dobber
Secretaris R. Hidding
Penningmeester I. Drews
Algemeen lid S.J. Hulshof

Het beloningsbeleid voor zowel het bestuur zoals in de statuten staat als voor de directie van de instelling:
Er is geen beloningsbeleid. Alle personeelsleden doen dit geheel vrijwillig.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Het gratis verstreken van kleding elke vrijdag ochtend op een lokatie daar waar men dan ook hun voedselpaketten
kunnen halen (stadskanaal,musselkanaal en ter apel).
Het open zijn van de opslag ruimte iedere woensdag en of op afspraak waar men gratis goederen vertrekt.
Het bezorgen en halen van de door ons geschonken goederen of het aan ons gedoneerde goederen .
Het verzorgen van een spreekuur waar een ieder die dreigt in financiele moeilijkheden te komen of reeds
al zit informatie te verstreken over hun evt mogelijkheden en een luisterd uur te bieden .

De balans en staat van baten met toelichting:
2013 - €600,- donatie van het rode kruis nl doet actie.
2014 - €750,- donatie Benefiet Event Alteveer.

Uitgaven - betreft per maand:
Huur €70,-
Benzine €30,-
Kleine uitgaven €25,- (te denken aan reparatie aanhanger enz).

Donateurs/sponsors zijn zeer welkom!
Om Veur Noppes draaiende te houden zijn er onder meer donateurs nodig.
Wie Veur Noppes financieel wil steunen kan dit doen voor een langere periode of met
een eenmalige gift.
Veur Noppes zou graag veel meer doen. Daar is geld voor nodig. Geld wat er nu niet is.

Rekeningnummer: Rabo 326599444 t.n.v. Stichting Veur Noppes

 

 

©Veur Noppes | Webdesign Jennie Greven